Polityka jakości

Firma INSEKT SERWIS oferuje usługi w zakresie Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji.

Celem działania naszej firmy jest zapewnienie bezpiecznej i kompleksowej ochrony przed szkodnikami dostosowanej indywidualnie do potrzeb i możliwości naszych Klientów.

Spełniając wymagania wdrożonego przez nas Systemu Zarządzania Jakością zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 i do ciągłego jego doskonalenia.

Miarą sukcesu naszej firmy jest zadowolenie Klienta.

Zadania stojące przed firmą w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

  • ciągłe doskonalenie procesów realizacji usług,
  • pogłębianie naszej wiedzy i umiejętności w zakresie nowych metod i środków zwalczania szkodników,
  • spełnianie wymagań prawnych i innych,
  • zapobieganie wszelkim powstałym niezgodnościom,
  • optymalizację kosztów.

Polityka jakości jest znana i w pełni popierana przez pracowników firmy oraz podana do wiadomości współpracującym z nami firmom.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest wnikliwie analizowana w ramach przeglądów dokonywanych przez kierownictwo firmy.

Właściciel
Andrzej Trątnowiecki