Wdrożenie i obsługa programów ochrony przed szkodnikami w oparciu o Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne (GMP, GHP) oraz HACCP.
Firmą, które zwracają się do nas z zapytaniem ofertowym oferujemy bezpłatny audyt zerowy.
System HACCP opiera się na określeniu i stałym monitoringu zagrożeń, których prawdopodobieństwo pojawienia się rośnie wraz z trwaniem procesu produkcji, składowania, czy dystrybucji żywności.
W zakres wykonywanych usług wchodzą:
  • Projektowanie systemów zabezpieczania zakładów przemysłu spożywczego przed insektami i gryzoniami, dla potrzeb HACCP oraz GMP i GHP.
  • Procedury – opracowanie procedur postępowania przy ochronie zakładu przed szkodnikami, dla pracowników i kadry, kierowniczej. Określają one postępowanie podczas normalnej pracy zakładu oraz w przypadku pojawienia się zagrożeń.
  • Wdrażanie, nadzór i monitorowanie obiektów oraz prowadzenie dokumentacji skuteczności zwalczania insektów i gryzoni.
  • Doradztwo – określenie rodzajów szkodników, dobór właściwej i skutecznej metody ich zwalczania w zależności od specyfiki produkcyjnej zakładu, analiza zagrożeń, przeszkolenie personelu w zakresie potrzeb i wymogów stawianych przez HACCP zakładom przemysłu spożywczego, instalowanie i montaż środków oraz urządzeń zwalczających insekty i gryzonie.

GMP Dobra Praktyka Produkcyjna dotyczy m.in. zapobiegania przenikaniu do zakładu czynników mogących być źródłem zakażeń, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu po jego ekspedycji poza zakład.

GHP Dobra Praktyka Higieniczna to wykonywanie wszystkich czynności zarówno w produkcji jak i obrocie środkami spożywczymi z zachowaniem warunków zapewniających im właściwą jakość zdrowotną.

HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli służy do eliminowania ryzyka zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego i fizycznego wytwarzanej żywności. Celem systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i właściwej higieny wytwarzania żywności.