Deratyzacja to tępienie wszelkich gryzoni głównie szczurów i myszy, szkodliwych ze względów sanitarnych i gospodarczych. Za pomocą środków chemicznych, fizycznych, polega na wykładaniu trutek i umieszczaniu pułapek.
Usługi deratyzacji wykonywane są zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt w poszanowaniu środowiska naturalnego.
Do zabiegów deratyzacji wykorzystujemy środki najwyższej jakości posiadające atesty Ministerstwa Zdrowia, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny.
Zakres usług i zabezpieczeń:
   • kompleksowe deratyzacje osiedli mieszkaniowych
   • kompleksowe deratyzacje budynków mieszkalnych i przemysłowych
   • kompleksowe deratyzacje klepów marketów, obiektów handlowych
   • zwalczanie gryzoni (szczury, myszy)
   • ochrona posesji przed nornicami, kretami
   • wypłaszanie kun i kretów
   • tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych za pomocą środków chemicznych
   • monitoring (kontrola aktywności gryzoni, kordony sanitarne)
   • deratyzacja gazowa
   • higiena sanitarna
   • zwalczanie gryzoni-szkodników żywności i sanitarnych
   • ochrona przed gryzoniami-szkodnikami sanitarnymi i żywności
   • deratyzacja w HACCP (systemach zapewniania jakości w przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle farmaceutycznym)
   • deratyzacja (programy i systemy kontroli gryzoni wg GMP, GHP, HACCP)
   • projektowanie, instalacja, obsługa i nadzór systemów ochrony przed gryzoniami-szkodnikami sanitarnymi i żywności
   • profilaktyka i zwalczanie zagrożeń sanitarnych
   • doradztwo techniczne (gryzonioszczelność, kontrola przebywania gryzoni gryzoni, zintegrowane zapobieganie, zabezpieczanie i zwalczanie obiektów, dokumentacja, procedury)
 • diagnozy i procedury sanitarne
 • odstraszanie i kontrola gryzoni
 • usuwanie gryzoni (szczury, myszy) i ich gniazd
 • czyszczenie, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja komór i zsypów
 • deratyzacja na terenach wysypisk śmieci
 • usługi nietypowe
 • zabiegi doraźne