Dezynfekcja polega na zwalczaniu drobnoustrojów (wirusów, bakterii i grzybów) chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych za pomocą środków fizycznych i chemicznych, aby zapobiec zakażeniu.
Zabiegi dezynfekcji (odkażania) wykonywane są zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt, w poszanowaniu środowiska naturalnego.
Do dezynfekcji wykorzystywane są środki najwyższej jakości, posiadające atesty Ministerstwa Zdrowia oraz zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny.
Wyróżniamy dwa rodzaje dezynfekcji:
  • zapobiegawczą (dotyczy elementów środowiska narażonych na zakażenie, np. kuchnia, naczynia, stołówka, łaźnia)
  • ogniskową (wykonywana jest w ogniskach zakażenia, np. piwnice po wylaniu kanalizacji, przy łóżku chorego lub w jego otoczeniu, a także w pomieszczeniach, w których przebywał chory)
Do dezynfekcji służą:
  • środki fizyczne: oczyszczanie mechaniczne, wysuszanie
  • środki chemiczne: roztwory, emulsje, zawiesiny

Aby zabieg dezynfekcji był efektywny, środek dezynfekcyjny powinien mieć stężenie jak najbardziej korzystne dla danych warunków, łączyć się z powierzchnią odkażanych przedmiotów, a także działać w określonym czasie i we właściwej temperaturze.